Despre mine

Născut în 25.10.1964 în orașul Săliștea de Sus, Județul Maramureș.

Fiul lui Simion Chiș și al Iliscăi Iuga, părinții fiind descendenți din vechi familii nobiliare din Săliștea de Sus ( Familia Iuga și Familia Blojenilor).

          Tatăl Chiș Simion a fost timp de 27 de ani, Directorul Adjunct al Școlii Generale din Săliștea de Sus și apoi invățător la aceiași școală.

          A absolvit Scoala Generală în Săliștea de Sus. De asemeni a fost Șef de promoție la absolvirea Liceului Industrial 22 București (cunoscut ca și Liceul de Arhitectură și Construcții București).

          În perioada 1984-1989 a urmat studiile Institutului de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze (actuala Universitate de Petrol-Gaze, Ploiești).

          După absolvirea studiilor superioare, a fost repartizat la Întreprinderea de Transport Țiței prin Conducte, actuala CONPET S.A.PLOIEȘTI, unde a fost inginer tehnolog, șef regională Constanța, șef Divizie Import, Director Divizie Import, Șef Serviciu Managementul Investiților, iar din luna noiembrie 2018 este Directorul General al societății pe o perioadă de 4 ani.

          Din anul 2011 este și cadru didactic al Universității Ovidius Constanța, Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie.

          În perioada 2011-2015 a fost șef de lucrări, iar din anul 2015 este conferențiar la aceiași facultate.

          Din anul 2005 a obținut titlul de doctor al Universității Petrol-Gaze Ploiești, cu o temă unicat în România și anume,  Cercetări asupra metodelor de calcul al conductelor submarine flexibile.

          În anul 2019 obține abilitarea de a conduce doctorate la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești.

          De asemenea din anul 2018 este cadru didactic asociat al Universității Petrol-Gaze Ploiești, Facultatea de Ingineria Petrolului și gazelor.

          A publicat 8 cărți în edituri din Romînia și anume:

 1. Timur CHIŞModelarea proceselor chimice,  Note de curs,  Editura Pim, 2015, 221 pagini, ISBN: 978-606-13-2483-5,
 2. Garabet Gulbekian,  Timur CHIŞBreviar de Mecanică Aplicată, Teorie şi aplicaţii, Editura Pim, 2015, 115 pagini, ISBN: 978-606-13-2284-8,
 3. Timur CHIŞOptimizarea proceselor chimice-Aplicaţii şi probleme,  Editura Pim, 2011, 122 pagini, ISBN 978-606-13-0374-8.
 4. Timur CHIŞMecanica fluidelor-Îndrumar de laborator,  Editura Pim, 2010, 160 pagini, I.S.B.N.973-606-13-0015-0.
 5. Timur CHIŞ-Contribuţii la studiul comportării conductelor flexibile, Editura Ex Ponto Constanta, 2005, 155 pagini, I.S.B.N.973-644-398-1.
 6. Timur CHIŞ- Transportul produselor petroliere prin conducte, Îndrumar de proiectare, Editura Pim, 2015, 317 pagini, ISBN: 978-606-13-2435-4,
 7. Timur CHIȘ –Cercetări privind optimizarea proceselor din transportul și depozitarea țițeiului, produselor petroliere și a gazolinei, Editura Estfalia, 2019, 378 pagini ISBN 978-606-757-026-7,
 8. Timur CHIȘ- Pierderi de produse petroliere, Editura Pim, 2018, 110 pagini, I.S.B.N.978-606-13-4426-6.

Fiind un îndrăgostit de plaiurile natale a  a publicat articole în volumele editate sub egida Academiei Române, Centrul de Cultură și Civilizație Săliștea de Sus și anume:

Geopolitica alimentării cu gaze a Europei, pg.167-188, Volumul 8, 2018,

Geopolitica conductelor de transport țiței, pg. 184-202, Volumul 92019,

În perioada 1985-2019 a publicat:

-17 articole în volumele Conferinței SGEM, Varna, Bulgaria (conferință indexată în baza de date ISI),

– 6 articole în volumele unor conferințe internaționale,

– 17 articole în rezumat în volumele unor conferințe internaționale,

– 19 articole în reviste internaționale indexate în baze de date,

– 15 articole în cadrul unor manifestări internaționale organizate în România.

          Susține următoarele cursuri la Universitatea Ovidius Constanța:

 1. Proiectarea, controlul si siguranta instalatiilor din industria chimica, masterat  Management in petrol si petrochimie, anul I, Universitatea Ovidius
 2. Optimizare proceselor tehnologice din industria chimica, TPPP anul IV, Universitatea Ovidius
 3. Automatizare proceselor industriale, TPPP anul III, Universitatea Ovidius
 4. Transportul produselor petroliere, TPPP anul III, Universitatea Ovidius
 5. Modelarea proceselor chimice dinamice, masterat  Management in petrol si petrochimie, anul I, Universitatea Ovidius
 6. Modelarea proceselor chimice statice, TPPP anul IV, Universitatea Ovidius
 7. Forajul sondelor marine, III UIPM, Universitatea Ovidius
 8. Structuri marine moderne, III UIPM, Universitatea Ovidius

Fiind nepotul poetului Ion Iuga (Cel mai frumos bărbat din nord), este și un îndrăgostit de poezia modernă, publicând poezii în antologiile:

 • Zâmbetul liric al Toamnei, Editura InfoRapArt, Galați, 2019,
 • Liric zbor de primăvară, Editura InfoRapArt, Galați, 2019,
 • Labirint literar de primăvară, Editura InfoRapArt, Galați, 2018.

În anul 2020 a obținut Premiul Special al Juriului la concursul FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL ,, CAMPIONATUL EUROPEAN de POEZIE, 2020’’.

          Ca și proiecte de viitor are în plan:

 1. Coordonarea unor tineri pentru obținerea titlurilor de doctor inginer în domeniul Petrol și Gaze,
 2. Elaborarea unor lucrări științifice în domeniul Petrol și Gaze,
 3. Publicarea unor analize privind piața de energie în viitor,
 4. Publicarea unor volume de versuri și teatru.

De asemenea își dorește să fie o prezență permanentă la simpozionul Cultură și Civilizatie de la Săliștea de Sus.

%d bloggers like this: